• Geaggregeerd model voor volume-ontwikkelingen in de zeescheepvaart. Aggregatie van de modellen GSM6 en Progtot3

      Boose JJEC; Saitua R; Schuylenburg M van; Wee GP van; MTV; Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (1994-11-30)
      Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam beschikt voor het maken van prognoses van ontwikkelingen in de zeescheepvaart over een tweetal modellen, te weten het GoederenStroomModel (inmiddels versie 6) en een model voor het berekenen van aantallen zeescheepvaartbewegingen in de Rijnmond (Progtot3).GSM6 is een complex model. Het gebruik ervan vergt een lange 'doorlooptijd'. Voor een aantal toepassingen hebben het Gemeentelijk Havenbedrijf en het RIVM behoefte aan een veel 'sneller' model.Daarom hebben het RIVM en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in een gezamenlijk project GSM6 geaggregeerd, zodat er een model ontstaat dat een geringere hoeveelheid invoervariabelen en een geringere rekentijd nodig heeft dan GSM6. Gecombineerd met het model Progtot3 is het resultaat van de activiteiten het model PROZIN (PROgnosemodel Zeescheepvaart In Nederland). Dit rapport beschrijft het model PROZIN. Verder geeft het rapport een vergelijking tussen de resultaten van de oorspronkelijke modellen en die van het geaggregeerde model PROZIN. De resultaten berekend met GSM6 (respectievelijk Progtot3) en PROZIN komen in het algemeen goed overeen. De verschillen in de totale overslag bedragen maximaal 5%. Op het niveau van de goederengroepen bedraagt het verschil op een enkele uitzondering na maximaal 10%. De conclusie luidt dan ook dat voor een globaal inzicht in de gevolgen van een scenario voor de volume-ontwikkelingen in de zeescheepvaart het geaggregeerde model PROZIN goed voldoet. Verder geeft PROZIN een opschaling van de overslag naar het totaal voor geheel Nederland op basis van de resultaten voor Rotterdam. Tot slot kan nog genoemd worden dat PROZIN naast tonnen overslag ook tonkilometers en scheepvaartkilometers (per scheepsgrootteklasse) berekent. Door de veelzijdige uitvoer ook allerhande aangrijpingspunten voor een in de toekomst te ontwerpen milieu-module voor het berekenen van emissies en energiegebruik als gevolg van de zeescheepvaart.