• Dagelijkse opneming van nitraat, nitriet en vluchtige N-nitrosaminen, bepaald via analyse van duplicaat 24-uurs voedingen, bemonsterd in 1984/1985

   Ellen G; Egmond E; Sahertian ET (1988-01-31)
   Duplicaten van 24-uurs voedingen van 110 personen, bemonsterd in oktober 1984/maart 1985 werden geanalyseerd op gehalte aan nitraat, nitriet en vluchtige N-nitrosaminen. De gemeten gemiddelde nitraatopneming bedroeg 52 mg NO-3/etmaal, bereik 2-500 mg/etmaal. Nitriet was aantoonbaar, d.w.z. >0,1 mg NO2/duplicaatvoeding, in 16 van de 110 monsters ; de hoeveelheid in deze 16 liep uiteen van 0,1-0,7 mg NO2. Bij drie van de 110 deelnemers lag de nitraat opneming boven de ADI van 220 mg NO3/etmaal. Voor nitriet was de hoogste waarde minder dan 10% van de ADI van 8 mg NO2/etmaal. Slechts twee van de 110 monsters bevatten een aantoonbare hoeveelheid vluchtige N-nitrosaminen, nl. 2,9 mug NPIP en 1,5 mug NDMA resp. De dagelijkse opneming van nitraat, nitriet en vluchtige N-nitrosaminen is aanzienlijk lager dan gemeten in een soortgelijk onderzoek in 1976/1978.
  • Epidemiologische exploratie naar de uitscheiding van N-nitrosoproline (NPRO) bij de mens

   Waard F de; Ellen G; Sahertian ET; Egmond E; Koedam JC; Buitenhuis SG (1988-01-31)
   Een explorerend onderzoek werd uitgevoerd naar de waarde van de uitscheiding van nitrosoproline (NPRO) voor de epidemiologie en preventie van kanker, i.h.b. maagcarcinoom. De uitscheiding van deze stof bleek geen persoonsgebonden kenmerk te hebben en niet onder invloed te staan van het roken. Vrouwen die later aan maagcarcinoom zouden komen te overlijden, hadden meestal een normale uitscheiding van NPRO.
  • Onderzoek naar het gehalte aan N-nitrosodimethylamine (NDMA) in vijfentwintig, overwegend buitenlandse, bieren van de Nederlandse markt

   Vaessen HAMG; Sahertian ET; Nieuwland RJA; Ooik A van; Terwel L (1993-01-31)
   Abstract niet beschikbaar
  • Vluchtige N-nitrosaminen in gerookte vleeswaren en gebarbecued vlees

   Ellen G; Sahertian ET (1988-05-31)
   In totaal 73 monsters gerookte vleeswaren en 32 monsters gebarbecuede produkten werden onderzocht op gehalten aan vluchtige N-nitrosaminen (NA). De gerookte vleeswaren bestonden uit de produkten rookvlees, bacon, ontbijtspek, rookworst, knakworst en gekookte wort. Van de 73 monsters vleeswaren bevatten er 28 (38%) een aantoonbare hoeveelheid van een of meer NA. De aangetroffen NA zijn: NDMA, NDEA, NDBA, NPIP, NPYR en N-nitrosothiazolidine (NTHZ). De produktgroep rookvlees bevatte het hoogste percentage monsters met een of meer NA aanwezig (11 van de 13 monsters). Van alle bepaalde NA werd NTHZ het meest aangetroffen, nl. in 15 monsters (21%) in gehalten van 0,9-12 mug/kg, gemiddeld 3,7 mug/kg. Carcinogene NA werden in 23 monsters (32%) aangetroffen, waarbij de som van de gehalten uiteenliep van 0,2-8,6 mug/kg, gemiddeld 1,2 mug/kg. Verrassend is de aanwezigheid van NDEA en/of NDBA in 6 van de 13 monsters ontbijtspek. De oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in migratie vanuit omhullings- en verpakkingsmaterialen. Nader onderzoek hiernaar is gewenst. Bakken van bacon en ontbijtspek blijkt te resulteren in de vorming van aanzienlijke hoeveelheden NPYR en NTHZ, tot 10-tallen mug/kg toe. In slechts 5 van de 32 onderzochte gebarbecuede produkten werden NA aangetoond.