• N-nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen in spenen en enige andere rubber- en plastic produkten

   Ellen; G.; Sahertian; E.T. (1984-05-04)
   Van 14 monsters spenen, 8 monsters fopspenen en 3 monsters ballonnen werd de afgifte aan speekselsimulans van n-nitrosaminen (NA) en nitroseerbare stoffen (NS) bepaald. Het merendeel van de monsters overschreed de van kracht zijnde limieten (1 mug NA/kg en 20 mug NS/kg speen) meer dan 10-voudig. De NA-gehalten liepen voor de spenen uiteen van 1-53 mug/kg (gem. 19,9 mug/kg) en voor de fopspenen van 5-19 mug/kg (gem. 11,6 mug/kg). Voor de NS waren deze waarden voor spenen 35-3402 mug/kg (gem. 752 mug/kg) en voor fopspenen 66-5029 mug/kg (gem. 1240 mug/kg). Ballonnen bleken eveneens NA te bevatten ; vnl. NDMA en NDEA, gem, 82 mug/kg en aan nitroseerbare stoffen gemiddeld 2384 mug/kg. De onderzochte medische artikelen, vnl. catheters, bevatten geen of zeer lage hoeveelheden NA.
  • Vluchtige N-nitrosaminen en nitriet in vleeswaren

   Ellen; G.; Egmond; E.; Sahertian; E.T. (1984-11-14)
   In totaal 140 monsters vleeswaar, te onderscheiden in 29 verschillende soorten werden onderzocht op hun gehalte aan vluchtige N-nitrosaminen (NA) en nitriet. Het merendeel der monsters (65,7%) bevatte minder dan 10 mg NaNo2/kg. In 46 van de 140 monsters (32,9%) waren geen vluchtige NA aantoonbaar. Het NA dat het meest frequent voorkwam, was N- nitrosodimethylamine (NDMA) dat in 53,6% van de 140 monsters aanwezig was in gehalten van 0,1-0,9 mug/kg. Andere NA die in de vleeswaren werden aangetroffen waren N-nitrosopiperidine (NPIP), (10 keer, 0,3-25 mug/kg) ; N-nitrosodiethylamine (NDEA), (3 keer, 0,2-0,9 mug/kg) ; N- nitrosopyrrolidine (NPYR), (3 keer, 1,3-4,2 mug/kg) ; N-nitrosomorfoline (NMOR), (1 keer, 0,7 mug/kg). De gehalten aan de voornoemde NA zijn aanzienlijk lager dan die gevonden bij onderzoek in de jaren 70 verricht door het toenmalige RIV en het TNO/CIVO. N-nitrosothiazolidine (NTHZ) werd na NDMA het vaakst aangetroffen, nl. in 36 monsters (25,7%) en in relatief hoge gehalten: 0,5-91 mug/kg, gemiddelde 5,7 mug/kg.
  • Voortgezet onderzoek naar de migratie van N-nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen uit spenen en fopspenen

   Ellen. G.; Sahertian; E.T.; Battum; D.van* (1985-11-30)
   In totaal 17 monsters spenen en 14 monsters fopspenen werden onderzocht op afgifte van N-nitrosaminen (NA) en nitroseerbare verbindingen aan een speekselsimulant. Krachtens het Verpakkingen- en Gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) mag bij spenen de afgifte van NA en nitroseerbare verbindingen (bepaald als NA na nitroseren) maximaal resp. 1 ug/kg speen en 20 ug/kg speen bedragen. Van de onderzochte spenen bleek er geen aan deze eisen te voldoen en van de fopspenen slechts een. Het overgrote deel der onderzochte monsters overschreed de gestelde limieten zelfs meer dan 10-voudig. De navolgende NA werden na afloop van de migratieproef in de speekselsimulant aangetroffen: N- nitrosodimethylamine (NDMA), N-nitrosodiethylamine (NDEA), N- nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopiperidine (NPIP), N- nitrosomorfoline (NMOR), N-nitrosomethylfenylamine (NMPhA) en N- nitrosoethylfenylamine (NEPhA).