• Adsorptie isothermen van kationen aan bodemmateriaal. Een literatuurstudie en laboratoriumvoorschrift

   Gerringa; L.; Berg; S.van den; Taat; J. (1984-12-31)
   Kationenuitwisseling in de bodem is een complex proces tussen bodemateriaal (de vaste fase) en de kationen in de bodemoplossing (de vloeibare fase). Dit proces wordt door vele factoren beinvloed en is in de loop van de tijd op verschillende manieren modelmatig verklaard. Modellen blijven echter een benadering en vereenvoudiging van de werkelijkheid. Zij bevatten veelal parameters die niet of moeilijk meetbaar zijn of constanten die meerdere variabelen vertegenwoordigen. Mede hierom is een laboratoriummethode ontwikkeld (naar Andre 1970) om de adsorptie isotherm van een stof aan de bodem experimenteel te bepalen. M.b.v. het computerprogramma SORFIT worden de gemeten parameters omgezet tot een omwisselingsvergelijking die grafisch weergegeven kan worden.
  • De verblijftijd van chloride in een kolom onverzadigd zand

   Berg; S.van den; Drecht; G.van; Tiktak; A. (1986-05-31)
   De "propstroom"-formule voor de schatting van de gem. verblijftijd van een conservatieve opgeloste stof in de onverzadigde zone werd in het laboratorium getoetst d.m.v. enkele kolomproeven. 3 PVC-kolommen (lengte 250 cm, diameter 18 cm gevuld met grof- en fijn zand, afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug werden beregend met een intensiteit van ca. 2,3 mm/dag. Nadat de stroming in de kolommen stationair was geworden, werd 3 of 4 gram calciumchloride gemengdin een laag kwartszand bovenin de kolommen. De doorbraak van chloride vond plaats tussen 50 en 200 dagen na toediening van het calciumchloride. De doorbraak van chloride in het percolaat van de kolommen werd voorspeld met de propstroom- formule en met het advectie-dispersie-model. Uit de resultaten van deze berekeningen bleek dat de propstroom-formule voor de gem. verblijftijd van chloride in de kolommen goed voldoet. Het advectie-dispersie-model bleek goed bruikbaar te zijn voor de simulatie van de doorbraakkrommen. De resultaten zijn echter wisselend en de disp.-param. moest d.m.v. calibr.worden vastgest.