• Onderzoek naar de immuunstatus t.a.v. kinkhoest bij 1-12 jaar oude kinderen

      Nagel; J.; Graaf; S.de; Schijf-Evers; D. (1985-02-12)
      Er werden 548 sera onderzocht van 1-12 jaar oude kinderen. Antistoffen gericht tegen een extract van Bordetella pertussis in het IgA, IgM en IgG isotype en IgG antistoffen specifiek gericht tegen de LPF werden in ELISA bepaald. Geconcludeerd werd dat het percentage IgA positieve kinderen tot de leeftijd van 4 jaar constant blijft na deze leeftijd treedt een stijging van dit percentage op. Dit zou kunnen worden toegeschreven aan een langzame uitdoving van de vaccinatie-immuniteit waardoor op de schoolleeftijd, ws. mede door intensievere contacten met leeftijdsgenoten, infecties met B.p. een kans zouden kunnen krijgen. Controlegroepen bestaande uit niet-gevacc.kinderen van dezelfde leeftijden waren echter niet beschikbaar, zodat deze verklaring reeel maar hypothetisch blijft. Uit de hoogte v.d. IgG anti LPF niveaus in IgA-pos. en IgA-neg. sera kan worden geconcludeerd dat anti LPF niveaus >25 eenheden/ml wijzen op een kinkhoestinfectie, terwijl niveaus 15<25 E/ml als verdacht kunnen worden beschouwd.