• De bepaling van de aluminiumconcentratie van een aantal medicinale oplossingen

   Boer; J.L.M.de; Piso; S. (1986-02-28)
   In opdracht van enkele Inspecteurs van de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen werd de aluminiumconcentratie in een aantal vloeistofmonsters bepaald. De monsters waren afkomstig van vier ziekenhuizen en een firma, en het betrof voornamelijk spoel- en infusievloeistoffen. De bepaling geschiedde m.b.v. atomaire emissiespectrometrie met als exitatiebron een inductief gekoppeld argonplasma (ICP-AES). In verband met het vaak hoge glucose- en/of zoutgehalte werden de monsters in 5- of 10-voudige verdunning gemeten. Onder deze omstandigheden ligt de aantoonbaarheidsgrens bij ca. 0,5 mg/l. De juistheid van de bepalingen werd gecontroleerd met standaardadditie en door het maken van golflengtescans. In de monsters van twee ziekenhuizen werden concentraties aluminium van enkele mg per liter (tot maximaal 9,5 mg/l) aangetroffen.
  • Vogelvluchtverkenning Papier- en Papierwarenindustrie

   Loonstra; S.; Ven; B.L. van der*; Meijer; P.J.; Meiling; K. (1986-04-30)
   Het rapport geeft een globaal overzicht van de afvalstromen in de bedrijfsklasse: Papier- en Papierwarenindustrie. De totale hoeveelheid afvalstoffen bedraagt 405.000 ton (in 1982). 54% hiervan bestaat uit papier- en kartonafval (220.000 ton). Van de totale hoeveelheid afvalstoffen wordt ongeveer de helft gestort of verbrand. Deze 210.000 ton bestaat voor een groot deel uit slib (dus water): ca. 130.000 ton. Van de papierafvallen wordt ca. 80% intern of extern hergebruikt. De overige 20% wordt gestort of verbrand. Het streven naar vergroting van de Nederlande houtproduktie, ook voor de papierindustrie en een grotere inzet van oud papier zullen leiden tot een grotere afvalstroom.