• Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

   Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; et al. (1985-01-31)
   De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken met de resultaten, verkregen met de kweek, correspondeert deze waarde met een gevoeligheid van 88% en een specificiteit van 98.8%. Deze sensitiviteit is veel hoger dan de sensitiviteit gevonden van het grampreparaat (37%). Voor de urethra werden een sensitiviteit van 71% en een specificiteit van 99.0% gevonden. Bij een vergelijking van beide testen zonder een van beide als gouden standaard aan te nemen, bedroeg de gevoeligheid van de EIA van cervixmateriaal 89.9% en de specificiteit 99.0%. De EIA is bijzonder geschikt voor de snelle eliminatie van gonorroe uit de onderzochte patientenpopulatie.
  • Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

   Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E. (1985-01-16)
   Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de resultaten van de nieuwe lotnummers met een serumpanel, opgebouwd uit sera van syfilitici en niet-syfilitici, direct vergeleken met die van referentiereagentia, die in een eerder uitgevoerd uitgebreid onderzoek aan de gestelde eisen voldeden. In totaal werden 9 nieuwe lotnummers onderzocht en deze gaven alle resultaten te zien die vergelijkbaar waren met die van het desbetreffende referentiereagens. Concluderend kan worden opgemerkt dat er in Nederland TPHA-reagentia van goede kwaliteit te verkrijgen zijn. Door verdere controle kan er een bijdrage geleverd worden aan het handhaven van deze situatie.