• Gebruik en evaluatie selectiesysteem prioritaire stoffen lucht

   Balfoort; F.*; Spierenburg; R.E.*; Swart; R.J. (1986-06-30)
   Voor een geselecteerd aantal milieuhygienische criteria, aansluitend bij het WMS-scoringssysteem (Wet Milieugevaarlijke Stoffen), zijn door deskundigen scores bepaald voor een 400-tal uit de Emissieregistratie komende stoffen. Na een geautomatiseerde verwerking van deze scores, door het RIVM, tot gecombineerde effect- en expositiescores, is een eerste selectie gemaakt van een 50-tal stoffen door het DGMH, die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor aanvulling van de prioritaire stoffenlijst in het IMP. Een definitieve keuze is vervolgens gemaakt op basis van een aantal technologisch-economische parameters.
  • Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene: Functioneel ontwerp integratie landbouwmodel

   Kok; R.M.; Swart; R.J. (1987-03-31)
   Door het IVM is in RIM-verband een submodule ontwikkeld, die in de problematiek van dierlijke mest in Nederland behandelt. In het kader van de overdracht van het RIM van IVM naar RIVM zal ook deze module geautomatiseerd met de RIM-hoofdstructuur bij het RIVM worden geintegreerd. Dit rapport, waarin de system development method (SDM) wordt gevolgd, behandelt de functionele specificaties van deze integratie. Gekozen is voor een volledige integratie van de landbouwmodule in het RIM met gebruikmaking van de voor de hoofdstructuur ontwikkelde programmatuur, aangevuld met specifieke landbouwprocedures. Tevens wordt aangegeven hoe de methodiek zou moeten worden aangepast en uitgebreid teneinde de module geschikt te maken voor andere RIVM-projecten, zoals de systeemonderzoeken bemesting en verzuring.
  • Reken- en Informatiesysteem Milieuhygiene: Technisch ontwerp voor de automatisering van het RIM

   Swart; R.J.; Plaat; J. van den; Kok; R.M.; Weyde; J.C. van der*; (1986-01-31)
   De System Development Method voor automatiseringsprojecten volgend is dit rapport de opvolger van de definitiestudie en het functioneel ontwerp van het RIM. Op basis van de functionele specificaties in het voorgaande rapoort is voor het technische ontwerp een RIM-demonstratie model ontwikkeld. De opbouw van de gegevensopslag en reken- en selectieprogramma's van dit demonstratiemodel wordt in dit rapport uitvoerig behandeld. Voor de integratie van landbouwmodule/verkeersmodule in de RIM hoofdstructuur is een afzonderlijk functioneel ontwerp gemaakt (RIVM 738514004).
  • Voorspellingsmethoden Milieu-effect rapportage. Deel: Straling

   Jonker; R.J.; Koster; H.W. (1986-02-27)
   Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare methoden die gebruikt kunnen worden om de effecten op het milieu, die veroorzaakt kunnen worden door de aanwezigheid van een opslagplaats van radioactief afval, te voorspellen.