• Bereiding van en onderzoek met "primaire" bilirubinestandaarden

   Dreumel; H.J. van; Wikkeling; R.H.; Phielix-Strubbe; C.J.; Klaassen; R.; Boink; A.B.T.J.; et al. (1987-04-30)
   De bereiding van primaire bilirubine-standaarden is mogelijk mits ; - gebruik wordt gemaakt van de beste kwaliteit bilirubine ; - HSA (en niet BSA) wordt gebruikt, dat direct voor gebruik wordt gefil- treerd ; - alle bewerkingen gebeuren onder strenge "donkere-kamer" condities ; - de monsters direct na het tappen worden bevroren (bij 70 graden celcius) - de volumeverandering t.g.v. het vriesdrogen en reconstitueren met een geringe imprecisie wordt bepaald.
  • Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

   Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C. (1986-05-31)
   In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel van het serum de cholesterol te verwijderen en een ander deel met cholesterol te verrijken werden door mengen met natief serum drie partijen bereid. Door variatie van het tapgewicht werden na vriesdrogen drie partijen calibratieserum en negen partijen controleserum verkregen, terwijl ten gevolge van het selecteren van de uitgangssera de HDL-cholesterolconcentraties verschillend van niveau waren.
  • Onderzoek naar de stabiliteit van een verdunde "Stabicellsuspensie"

   Helleman; P.W.; Wikkeling; R.H.; Geleijnse; M.E.M. (1984-08-13)
   Uitgaande van een geconcentreerde "Stabicellsuspensie" is een verdunde suspensie gemaakt met behulp van Isoton IIR. Isoton IIR is een vloeistof die wordt gebruikt voor het maken van verdunningen van bloed voor het daarin tellen van erytrocyten en leukocyten. Bij onderzoek van de bij kamertemperatuur bewaarde verdunde "Stabicellsuspensie" blijkt dat de celconcentratie in de loop van 5 maanden niet beduidend is veranderd. Tevens blijkt dat geen beduidende veranderingen in het gemiddelde celvolume en in de vorm van de frequentie verdeling van de volumina van de "Stabicells" is opgetreden. De afdeling Steriliteitsonderzoek heeft geen bacterie- of schimmelgroei kunnen aantonen tijdens de 5 maanden bewaarperiode.