• Literatuuronderzoek naar elektrochemische methoden voor de bepaling van waterstofperoxide opgelost in water

      Cleven; R.F.M.J. (1985-12-31)
      De vorming van waterstofperoxide uit ozon en water in de atmosfeer speelt vermoedelijk een belangrijke rol in de "zure regen" problematiek. Omdat het gewenst is om waterstofperoxide opgelost in water, in het concentratiegebied 10-7 - 10-4 mol/l snel en betrouwbaar te kunnen bepalen, is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die elektrochemische methoden bieden. Uit een kritische beschouwing van relevente publikaties wordt geconcludeerd dat tenminste twee beschreven methoden aan alle te stellen eisen lijken te voldoen: een kaliumpermanganaat-titratie met potentiometrische eindpuntsbepaling, en een reverse-pulse-polarografische bepaling van de diffusiestroom van een produkt uit de elektrochemische reduktie van waterstofperoxide. De eisen betreffen de snelheid en nauwkeurigheid van de bepaling, alsmede de onderste analyse grens.