• Rapportage van een onderzoek naar effecten op de nierfunctie in een langdurig aan cadmium blootgestelde populatie in de Kempen en een controle populatie

      Kreis; I.A.; Bruin; M. de*; Coumans; G.G.H.*; Derks; H.J.G.M.; Dreumel; H.J. van; et al. (1987-01-31)
      In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis, vraagstelling, onderzoekmethoden en resultaten van een onderzoek naar de cadmiumlichaamsbelasting en eventuele effecten op de nierfunctie. Er werd een duidelijk verschil tussen de plaatsen aangetoond in de concentratie aan cadmium van de urinemonsters, waarbij Luyksgestel hoger uitkomt dan Zeeland en waarbij het verschil toeneemt met de leeftijd. Er is eveneens een verschil tussen de plaatsen zichtbaar bij een aantal van de parameters voor de nierfunctie m.n. retinolbindend eiwit, de verhouding tussen laag- en hoogmoleculaire eiwitten en N- acetyl-B-d-glucosaminidase. De conclusie van het onderzoek kan dan ook luiden dat de belasting van het lichaam met cadmium als gevolg van de blootstelling via de voeding, zoals die in Luyksgestel heeft plaatsgehad, hoger is dan die in een vergelijkbare Nederlandse populatie. Er is een mogelijk daarmee samenhangende, verandering in de nierfunctie meetbaar.