• Onderzoek naar de radioactiviteit van neerslag. Resultaten over de jaren 1982 en 1983

      Matters; F.C.M.; Koolwijk; A.C.; Zanten; R. van (1987-03-31)
      Uit de resultaten van de metingen, die in dit rapport zijn samengevat blijkt de radioactiviteit van de neerslag in 1983 t.o.v. 1982 weinig te zijn veranderd. De totale alfa-activiteit die zich met neerslag op de bodem heeft afgezet bedroeg in 1982 22 Bq/m2.a en in 1983 40 Bq/m2.a Voor de totale beta-activiteit bedroeg de depositie resp. 170 en 120 Bq/m2.a en voor de totale gamma-activiteit in beide jaren 160 Bq/m2.a Er werden nog meetbare concentraties 90Sr en 144Ce, afkomstig van kernwapenproeven aangetroffen. De depositie van 144Ce daalde van 18 Bq/m2.a in 1982 tot 9 Bq/m2.a in 1983. De depositie van 90Sr daalde van 8 Bq/m2.a tot minder dan 4 Bq/m2.a. Uit het gammaspectrometrisch onderzoek kon vrijwel uitsluitend de aanwezigheid van het natuurlijke 7 Be worden vastgesteld. De depositie hiervan bedroeg voor de 2 jaren 900 Bq/m2.a respectievelijk 1200 Bqm2.a,