• Aanvullend milieutoxicologisch onderzoek aan effluent en ontvangend oppervlaktewater, Lokatie II

   Canton; J.H.; Guchte; C.van de*; Slooff; W.; Beenen; R.*; Oosterloo; W.*; et al. (1986-08-31)
   In 1985 werd een onderzoek in de breedte naar de bruikbaarheid en betekenis van biologische toetsing van effluenten op drie verschillende locaties afgesloten. In 1986 wordt op een locatie een diepte-onderzoek uitgevoerd aan de biologische en chemische karakteristieken van het effluent en het ontvangende oppervlaktewater en de daarin voorkomende organismen, waarbij vooral de mengzone, het sediment en de kosten- effectiviteit aandacht krijgen. Op basis van experimentele en literatuur gegevens zal advies worden uitgebracht m.b.t. de vragen: waar en wanneer is een biologische benadering van voordeel, hoe dienen de verkregen resultaten geinterpreteerd te worden en hoe dient een biologisch toetsingssysteem voor een gegeven beoordelingssituatie eruit te zien (zie projectbeschrijving 493/85 EWD WS/la).
  • Beschrijving van een spinning top generator voor de produktie van hypermicron aerosol

   Makkus; R.*; Meulen; A.van der (1986-03-31)
   Dit rapport beschrijft pogingen tot het verbeteren van de May spinning top aerosol generator. Met deze generator is het theoretisch mogelijk monodispers aerosol met afmetingen tussen 1 en 10 um te produceren met grote concentraties (ongeveer 500 deeltjes per cc). Diverse factoren die de werking van de generator beinvloeden zijn onderzocht. De aandrijving van de tol (spinning top) met perslucht levert grote problemen op voor het afvoeren van de geproduceerde deeltjes. Dit leidt tot belangrijke verliezen van primaire hypermicron deeltjes.
  • Milieutoxicologisch onderzoek aan effluent en ontvangend oppervlaktewater, Locatie III

   Canton; J.H.; Slooff; W.; Donk; E.van*; Beenen; R.*; Guchte; C.van de*; et al. (1985-12-31)
   In 1985 werd een onderzoek in de breedte naar de bruikbaarheid en betekenis van biologische toetsing van effluenten op drie verschillende locaties afgesloten. In 1986 wordt op een locatie een diepte-onderzoek uitgevoerd aan de biologische en chemische karakteristieken van het effluent en het ontvangende oppervlaktewater en de daarin voorkomende organismen, waarbij vooral de mengzone, het sediment en de kosten- effectiviteit aandacht krijgen. Op basis van experimentele en literatuur gegevens zal advies worden uitgebracht m.b.t. de vragen: waar en wanneer is een biologische benadering van voordeel, hoe dienen de verkregen resultaten geinterpreteerd te worden en hoe dient een biologisch toetsingssysteem voor een gegeven beoordelingssituatie eruit te zien (zie projectbeschrijving 493/85 EWD WS/la).
  • Modernisering Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging. Bijlage 2: Evaluatierapport SO2-monitoren t.b.v. de aanschaf voor het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging

   Dijk; W.T.van; Pronk; M.J.*; Schutten; H.J.*; Stel; R.*; Uiterwijk; J.W.; et al. (1984-04-02)
   Monitoren van de firma Monitor Labs (type 8850 R) en Thermo Electron (type 43W) voldoen aan de eisen. De operationele nauwkeurigheid voor deze monitoren is ongeveer gelijk. Er wordt een voorkeur uitgesproken voor Thermo Electron type 43W gezien: - de lagere aanschafkosten - het geringere preventieve en curatieve onderhoud - de lagere operationele kosten (reserve-onderdelen, onderhoudstijd en energieverbruik).