• Determination of cortisol in two BCR reference sera by isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry

      Derks; H.J.G.M.; Freudenthal; J.; Heiningen; A.van; Gramberg; L.G.; Klaasen; R. (1984-08-23)
      In dit rapport wordt een analytische methode voor de juiste en preciese bepaling van cortisol in humaan serum en zijn toepassing bij de certificatie van twee gevriesdroogde referentiesera van de BCR beschreven. De methode is gebaseerd op isotoopverdunnings gaschromatografie-massaspectrometrie met hoge druk vloeistofchromatische voorzuivering. De gevonden gemiddelde cortisol concentraties van de beide sera waren respectievelijk 276.73 (CV 1.57%) en 774.25 nmol/l (CV 1.24%).