• Zuiveringsslib. Overzicht van de huidige situatie en aanbevelingen voor toepassingsmogelijkheden

      Duvoort-van Engers; L.E. (1984-03-31)
      Op basis van direkt beschikbare gegevens zijn de problemen beschreven bij de verwerking en toepassing van zuiveringsslib. In verschillende hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld: afvalwater en slib ; heoveelheden, soorten, samenstelling en bestemmingen nu en in de toekomst ; toepassingsmogelijkheden landbouw, zwarte grond, in veevoeding en overige nuttige mogelijkheden ; verbranden van zuiveringsslib ; en storten van zuiveringsslib. Deze hoofdstukken leiden tot conclusies en aanbevelingen voor onderzoek. Een aantal onderzoekingen is inmiddels (januari '85) afgerond of in uitvoering.