• Kleinschalige anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater. Interim rapport 1

      Gerlofsma; A.; Hoogt; L. de*; (1986-08-31)
      In Nederland zal op 3 locaties onderzoek worden gestart naar de afbraak van huishoudelijk afvalwater van een huishouden, volgens het proces van de UASB. Daartoe is door het RIVM een project gestart in nauwe samenwerking met de LU Wageningen. Op basis van de procesgang is een reactorvat ontworpen. Ten behoeve van de toegankelijkheid is het vat in een betonnen put geplaatst. Het rapport omvat de gehele voorbereiding tot het installeren van de proefinstallaties, w.o. bouwkundige omschrijving putten, enquete potentiele locaties, analysepakket, planning, e.d.