• Meting van de lichtabsorptiecoefficient van aerosolen met een simultane transmissonefelometer

      Goedkoop; J.B.*; Meulen; A.van der (1985-06-30)
      Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van en metingen met een zogenaamde "White-cell" transmissonefelometer voor de simultane bepaling van totale verzwakking c.q. pure verstrooiing van licht door vrij zwevend stof. In eerste aanleg bleek het met deze opstelling mogelijk om adsorptiemetingen te verrichten aan: a) kunstmatig gegenereerd laboratorium teststof en, b) buitenluchtstof in hoge concentraties zoals tijdens de luchtverontreinigings-episode van januari 1985.