• Indicatief onderzoek naar het verloop van de kwaliteit van het in de provincie Gelderland geleverde drinkwater over de jaren 1968 t/m 1986

      Smit; E.; Eshof; A.J. van den; Zijl; J. van; Fonds; A.W. (1987-05-31)
      Ter onderbouwing van het provinciale beleid m.b.t. de milieuhygienische bescherming van Gelderse waterwingebieden werd het verloop in de kwaliteit van het uit het grondwater verkregen drinkwater van 42 drinkwaterpompstations aan de hand van een beperkt aantal conservatieve bestanddelen over een tijdsduur van 19 jaar zichtbaar gemaakt. Hoewel in dit rapport geen rekening is gehouden met de bij de afzonderlijke pompstations behorende geohydrologische situatie, noch met eventuele tussentijdse vernieuwing van bronnenvelden, wordt met enige voorzichtigheid geconcludeerd dat de gehaltes van de bij het onderzoek betrokken bestanddelen geleidelijk zijn toegenomen. Opvallend is de stijging in de jaren 80 van het aantal tot het hoogste concentratieniveau behorende waarnemingen.