• Verslag Helpdesk RIVM Stoffen Expertise Centrum 2006-2008

      Leeuwen LC van; Poorter LRM de; Iersel PWC van; SEC (2009-02-06)
      Gemeentes, provincies en ministeries hebben behoefte aan een vraagbaak voor specifieke informatie over risico's van chemische stoffen. Uit de evaluatie blijkt dat de helpdesk RIVM SEC deze rol adequaat vervult.