• An environmental and economic model to assess the abatement costs of nitrate leaching in dairy farming

   Groeneveld RA; Kruitwagen S; Ierland E van; LBG; LUW (Landbouw Universiteit Wageningenvakgroep StaathuishoudkundeWageningen, 1998-06-30)
   Dit rapport beschrijft een analyse van de economische gevolgen van beperking van nitraatuitspoeling voor melkveehouderijsystemen. De analyse is gedaan voor de Achterhoek, waar nitraatuitspoeling een groot probleem is. Een niet-lineair optimaliseringsmodel is ontwikkeld, dat de productie en aankoop van veevoer (mais, gras en krachtvoer) beschrijft en de uitspoeling berekent voor verschillende beweidingssystemen en grondwatertrappen. Het model minimaliseert de kosten onder randvoorwaarden voor productie, veevoerbehoefte en maximale nitraatuitspoeling van 34 kg N ha exp. -1yr exp. -1. De economische kosten bij het steeds verder beperken van de nitraatuitspoeling tot de maximaal toelaatbare waarde worden toegeschreven aan de toename in kosten van veevoer en mestverwerking. Voor gronden met ondiep grondwater zijn de kosten van beperking van de uitspoeling verwaarloosbaar. Voor gronden met diep grondwater is het in sommige gevallen niet mogelijk om een reductie van nitraatuitspoeling tot de maximaal toelaatbare waarde te bereiken. De modelresultaten geven aan dat de kosten van beperking van nitraatuitspoeling varieren tussen Fl. 0 en Fl. 549 per hectare.
  • Land Use, Climate and Biogeochemical Cycles: Feedbacks and Options for Emission Reduction

   Hutjes RWA; Dolman AJ; Nabuurs GJ; Schelhaas MJ; Maat HW ter; Kabat P; Moors E; Huygen J; Haarsma R; Ronda R; et al. (AlterraKNMIWageningen UniversityPlant Research InternationalIVM, 2002-03-01)
   Abstract niet beschikbaar