• Description of selected global models for scenario studies on environmentally sustainable development

   Bakkes JA; Grosskurt J; Ienburg AM; Rothman DS; Vuuren DP van; MNV; ICIS; LAE (OECDICIS, 2001-03-19)
   Zestien werelddekkende modellen worden in dit rapport beschreven. Het rapport belicht de bruikbaarheid voor scenariostudies naar milieu-aspecten van duurzame ontwikkeling. Onder meer is gelet op verschillende vormen van integratie tussen de gemodelleerde processen. Ook is gelet op de mate waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen de wereldregio's. Geen enkel model blijkt ideaal. Maar een doordachte combinatie van bestaande modellen met verhalende informatie kan de basis verschaffen voor de ontwikkeling en evaluatie van mondiale scenario's.
  • Description of selected global models for scenario studies on environmentally sustainable development

   Bakkes JA; Grosskurt J; Ienburg AM; Rothman DS; Vuuren DP van; OECD; ICIS; MNV; ICIS; LAE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-03-19)
   This report provides a survey of past and present integrated models that have been used for the generation and analysis of global scenarios. It examines the usefulness of the models for scenario studies on environmentally sustainable development. It does so by evaluating the models in terms of inter alia horizontal integration, vertical integration, and regional specificity. No single model is found to be 'ideal', but a judicious combination of currently existing models with narrative storylines can provide the basis for the development of global scenarios of environmentally sustainable development.