• Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2004

   Abbink F; Oomen PJ; Zwakhals SLN; Melker HE de; Ambler-Huiskes A; Landelijke Vereniging van Entadministraties; IGZ; CIE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2005-06-07)
   This report describes the progress of the National Immunization Programme (NIP) in the Netherlands. Immunization coverage figures as at 1 january 2004 are presented for all vaccines used in the NIP for agecohorts born in 1993, 1998 and 2001.For years national immunization coverage in the Netherlands has been excellent. For 2004 national coverage levels for all vaccines used increased and exceeded 95% for the first time. The slow but steady decrease in coverage for infants reported since 1996 has been restored to a level of coverage exceeding 97%.Although high national immunization coverage can mask variations within country, regional and municipal immunization coverage also improved over the past year. All provinces reported over 90% immunization coverage for all vaccines used and municipal immunization coverage levels below 60%, previously observed each year, were not reported.Areas with low immunization coverage are - once again - concentrated in the so called 'Bible-belt' where groups of orthodox reformed people live who refuse vaccination for religious reasons.In spite of the progress made for the past year under review, joint efforts are still needed to obtain and sustain high immunization coverage. Particularly because it is already known that immunization coverage for the birthcohorts following 2001 was negatively affected by the massive attention paid to the introduction of the new DTaP-IPV-Hib vaccine by the media. Continuous attention and joined efforts of all parties engaged in the NIP will be needed to ensure that the population of the Netherlands is well educated and motivated to have their children immunized.
  • Zorg Achter Tralies. Een onderzoek naar kwaliteitsaspecten van de gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen

   CZO; IGZ (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en MilieuInspectie voor de Gezondheidszorg, 1999-07-01)
   In 1997 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de gezondheidszorg in penitentiaire inrichtingen. Doel van het onderzoek was het geven van een algemene, brede beschrijving van kwaliteitsaspecten van de gezondheidszorg in de penitentiaire inrichtingen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van de gezondheidszorg in deze inrichtingen. Het onderzoek, gericht op structuur- en procesaspecten van de zorg, is verricht bij alle 39 penitentiaire inrichtingen in Nederland. Met behulp van schriftelijke vragenlijsten zijn gegevens verzameld bij zowel zorgverleners (inrichtingsartsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en tandartsen en een steekproef van penitentiaire inrichtingswerkers), de directie als een steekproef van gedetineerden (N=821). De totale respons op het schriftelijke onderzoek bedroeg 77%. Daarnaast zijn bij 30 medische diensten interviews gehouden met een inrichtingsarts, een psycholoog en een verpleegkundige, waarin dieper in werd gegaan op de onderwerpen 'verslaving', 'hiv/aids' en 'suocide'. De resultaten laten zien dat op diverse punten verbetering mogelijk is. Aanbevelingen betreffen het ontwikkelen van een beleidskader voor de organisatie van de zorg en het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. Deze worden op aspecten uitgewerkt.