• Bewakingsonderzoek 1995 naar het voorkomen van residuen van anabole steroiden, beta-agonisten, gestagenen en tranquillizers in slachtdieren

      Stolker AAM; Rossum HJ van; Somers HHJ; Zoontjes PW; Hagele GH; Janssen FW; Stephany RW; Ginkel LA van; ARO; IGB Zutphen (1997-01-31)
      Gedurende het in 1995 uitgevoerde bewakingsonderzoek 'bijzondere slachtplaatsen' werden 199 monsters urine onderzocht op de aanwezigheid van residuen van anabole steroiden en beta-agonisten, 93 monsters runderoog op beta-agonisten, 50 monsters niervet op gestagenen en 63 monsters nier op tranquillizers. In een monster urine werd clenbuterol aangetroffen en in een monster nier de tranquillizer xylazine. In geen van de overige monsters konden residuen van een van de gezochte verbindingen worden aangetoond. Gevonden werd dat in 2 van de 604 onderzochte monsters (afkomstig van 405 dieren) residuen aan beta-agonisten of tranquillizers werden aangetroffen.