• Onderzoek naar het voorkomen van nicarbazine bij pluimvee

      Schwillens PLWJ; Sterk SS; Ginkel LA van; Janssen FW; Bisschop E; Radstake DJ; Hamans MAWM; ARO; IGB Zutpen; VI Noord-Brabant en Limburg (1997-03-31)
      In de periode 1990-1994 zijn gehalten aan nicarbazine gemeten in materialen als maaginhoud, afmestvoer, strooisel, vlees en lever van vleeskuikens en ander consumptiegevogelte. Uit deze onderzoeken bleek dat maaginhoud, afmestvoer en strooisel veelal aanzienlijke concentraties aan nicarbazine bevatten, hoewel in het laatste jaar van meten (1994) een behoorlijke concentratiedaling van nicarbazine in maaginhoud heeft plaatsgevonden. Voor het afmestvoer was dit resultaat onverwacht omdat dit, gezien de wachttermijn, geacht werd nicarbazinevrij te zijn ten tijde van het afmesten. Verantwoordelijk voor het vinden van nicarbazine in de monsters maaginhoud is waarschijnlijk het nicarbazine, via de mest in het strooisel gekomen, dat vervolgens weer door het vleeskuiken kan worden opgenomen. Ook wordt een bijdrage geleverd door het afmestvoer indien dat niet nicarbazine vrij was. Een correlatie tussen het nicarbazine gehalte in monsters lever en monsters maaginhoud werd aangetoond. De gevonden gehalten in monsters lever waren ca. een factor 50 hoger dan in vlees. De rol van het productieproces van het afmestvoer is hierbij het onderwerp van separaat onderzoek.