• Description of selected global models for scenario studies on environmentally sustainable development

   Bakkes JA; Grosskurt J; Ienburg AM; Rothman DS; Vuuren DP van; MNV; ICIS; LAE (OECDICIS, 2001-03-19)
   Zestien werelddekkende modellen worden in dit rapport beschreven. Het rapport belicht de bruikbaarheid voor scenariostudies naar milieu-aspecten van duurzame ontwikkeling. Onder meer is gelet op verschillende vormen van integratie tussen de gemodelleerde processen. Ook is gelet op de mate waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen de wereldregio's. Geen enkel model blijkt ideaal. Maar een doordachte combinatie van bestaande modellen met verhalende informatie kan de basis verschaffen voor de ontwikkeling en evaluatie van mondiale scenario's.
  • Description of selected global models for scenario studies on environmentally sustainable development

   Bakkes JA; Grosskurt J; Ienburg AM; Rothman DS; Vuuren DP van; OECD; ICIS; MNV; ICIS; LAE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-03-19)
   This report provides a survey of past and present integrated models that have been used for the generation and analysis of global scenarios. It examines the usefulness of the models for scenario studies on environmentally sustainable development. It does so by evaluating the models in terms of inter alia horizontal integration, vertical integration, and regional specificity. No single model is found to be 'ideal', but a judicious combination of currently existing models with narrative storylines can provide the basis for the development of global scenarios of environmentally sustainable development.
  • The GEO-3 Scenarios 2002-2032 Quantification and Analysis of Environmental Impacts

   Potting J; Bakkes J; LED; CSER; ICIS; NIES; UNEP/GRID Arendal; SEI (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-12-20)
   The four contrasting visions of the world's next three decades as presented in the third Global Environment Outlook (GEO-3) have many implications for policy - from hunger to climate change and from freshwater issues to biodiversity. The four scenarios analysed are Markets First, Policy First, Security First, Sustainability First. Presenting a deeper analysis than the original GEO-3 report, this Technical Report quantifies the impacts of the scenarios for all 19 GEO 'sub-regions', such as Eastern Africa and Central Europe. Regional impacts are discussed in the context of sustainable development. The report summary compares the impacts of the four scenarios across regions - and for the world as a whole - in the light of internationally agreed targets including those in the Millennium Declaration where applicable. It provides an account of the analytical methods, key assumptions, models and other tools, along with the approaches used in the analyses. Based on the methods and results, the report looks back on the process of producing the forward-looking analysis for GEO-3. Were all analytical centres on the same track? Did the approach adopted for GEO-3 contribute to the overall GEO objective of strengthening global-regional involvement and linkages?
  • The GEO-3 Scenarios 2002-2032 Quantification and Analysis of Environmental Impacts

   Potting J; Bakkes J; LED; CSER; ICIS; NIES; UNEP/GRID Arendal; SEI (2004-12-20)
   De vier contrasterende toekomstbeelden die zijn gepresenteerd in de derde Global Environment Outlook (GEO-3) houden grote verschillen in voor de beleidsopgaven van de komende dertig jaar - varierend van honger tot klimaatverandering en zoetwater problemen tot biodiversiteit. De vier onderzochte scenario's zijn Markets First, Policy First, Security First, Sustainability First. In een analyse die dieper gaat dan het oorspronkelijke GEO-3 rapport kwantificeert dit Technisch Rapport de gevolgen van de vier scenario's voor alle 19 'sub-regio's', zoals Oost-Afrika of Centraal Europa. Deze gevolgen worden besproken in de context van duurzame ontwikkeling. Het rapport vergelijkt de gevolgen tussen de regio's en tussen de scenario's, waar mogelijk in het licht van de Millennium Development Goals. Het geeft een verantwoording van de analysemethoden zoals aannamen, modellen en de algehele aanpak. Zaten alle centra die aan het rapport hebben bijgedragen wel op hetzelfde spoor? Heeft de gevolgde aanpak bijgedragen aan het algemene doel van GEO, namelijk versterking van het GEO-netwerk en van de verbindingen tussen regionale en mondiale verkenningen?