• Meten van nitraatconcentraties in de onverzadigde zone bij lössgronden : Literatuurstudie naar meetmethoden

      Fraters B; Boumans LJM; IBS; M&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2015-10-01)
      In Zuid-Limburg onderzoeken drie instanties de hoeveelheid nitraat die door landbouwactiviteiten in het grondwater terecht kan komen. Deze instanties hebben verschillen geconstateerd in de gemeten nitraatconcentratie in het bodemvocht dat naar het grondwater wegspoelt. Deze verschillen bleken terug te voeren op de meetmethodiek. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan naar meetmethoden om nitraatconcentraties te meten. Hieruit blijkt dat de wetenschappelijke literatuur geen voorkeur aangeeft voor één bepaalde meetmethodiek. Het is niet zeker of aanvullend laboratorium- of veldonderzoek die duidelijkheid zal opleveren. De betrokken drie instanties zijn Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), provincie Limburg en het RIVM. WML doet in Zuid-Limburg onderzoek in grondwaterbeschermingsgebieden, de provincie Limburg op de belangrijkste lössplateaus en het RIVM in het gehele lössgebied. De studie is uitgevoerd op verzoek van een werkgroep die de oorzaak onderzoekt van geconstateerde verschillen in de nitraatconcentraties. WML constateerde namelijk lagere nitraatconcentraties dan het RIVM. Uit een inventarisatie van de WML en het RIVM bleek dat alle meetprotocollen goed zijn onderbouwd. Doordat de gemeten nitraatconcentraties rond de norm liggen (50 milligram per liter), zijn de verschillen vanuit beleidsmatig oogpunt relevant.