• Proceedings of the workshop "Qantitative Structure Activity Relationships for biodegradation" [September 1994, Belgirate, Italy]

      Peijnenburg WJGM; Karcher W; ECO; European Chemicals Bureau; JRC-Ispra site; I-21020 Ispra (VA); Italy (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-06-30)
      De belangrijkste resultaten en aanbevelingen van een workshop getiteld "QSARs for HPV-Chemicals for predicting Biodegradation" worden beschreven. In de literatuur zijn verschillende modellen beschreven voor het voorspellen van het verloop van biodegradatie. Een beperkt aantal van deze modellen zijn geschikt om gebruikt te worden voor prioriteitsstelling en risicobeoordeling van uiteenlopende organische verbindingen. Geconcludeerd werd dat er een gebrek is aan betrouwbare, consistente data die geschikt zijn voor het afleiden van nieuw voorspellende modellen. Er is vooralsnog onvoldoende kennis voorhanden aangaande de primaire processen die plaats vinden tijdens biodegradatie en de invloed van milieufactoren op deze processen, waardoor het moeilijk is gebiedsdekkende, inter- en extrapolerende modellen te ontwikkelen. Voor de nabije toekomst valt de belangrijkste vooruitgang te verwachten van het standardiseren van biodegradatietesten en de hiermee te genereren biodegradatie-data. Aanbevolen wordt om voor verdere uitbouw van voorspellingsmethoden voor biodegradatie uit te gaan van het basisniveau voor wat betreft biodegradatie: het modelleren van de active site interacties binnen enzymen, om de hierdoor gegenereerde kennis vervolgens op te schalen naar interacties op microbieel niveau onder reeele milieuomstandigheden.<br>