• Emission of SO2, NOx, VOC and NH3 in the Netherlands and Europe in the period 1950-2030

      Thomas R; Arkel WG van; Baars HP; Ierland EC van; Boer KF de; Buijsman E; Hutten TJHM; Swart RJ (1988-12-31)
      In het rapport wordt de emissie-module van het Nederlandse Verzuringsmodel (DAS) beschreven. Het DAS-model is ontwikkeld door het RIVM, in samenwerking met een aantal andere onderzoeksinstellingen. In het rapport wordt een beschrijving gegeven van de structuur van de emissie-module en de gebruikte data. Het gaat hierbij om data van de emissie van NOx, SO2, VOS en NH3. De emissie-data hebben betrekking op de periode 1950-1985 voor Nederland (20 gebieden) en een gedeelte van Europa (13 gebieden). Ook worden scenario's gepresenteerd voor de emissie van genoemde stoffen in de toekomst (tot 2030).