• Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening

   Baan CA; Hutten JBF; Rijken PM; NIVEL; PZO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-05)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de achtergrondstudie die het RIVM en NIVEL hebben uitgevoerd ten behoeve van de IGZ-rapportage 'Staat van de Gezondheidszorg 2003'. De studie is bedoeld als een eerste verkenning van de (keten)zorg voor 15 chronische aandoeningen in Nederland. Het gaat daarbij niet om de zorginhoud zelf maar om de afstemming van de zorgverlening tussen de betrokken zorgaanbieders.
  • Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening

   Baan CA; Hutten JBF; Rijken PM; PZO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMNIVEL, 2003-11-05)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de achtergrondstudie die het RIVM en NIVEL hebben uitgevoerd ten behoeve van de IGZ-rapportage 'Staat van de Gezondheidszorg 2003'. De studie is bedoeld als een eerste verkenning van de (keten)zorg voor 15 chronische aandoeningen in Nederland. Het gaat daarbij niet om de zorginhoud zelf maar om de afstemming van de zorgverlening tussen de betrokken zorgaanbieders.<br>