• Criteriadocument tetrachloormethaan

      Huiskamp R; van der Heijden CA; Speijers GJA; Ros JPM; Huldy HJ; Besemer AC; Lanting RW; Maas RJM; Heijna- Merkus E; Bergshoeff G; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
      Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof tetrachloormethaan. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.<br>