• Benzeen basisdocument

   Slooff W; Bresser AHM; Canton JH; Knaap AGAC; Knoop J; Kool HJ; Maas RJM; Minderhoud A; van Noort PCM; Ros JPM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-06-30)
   Onderhavig document omvat gegevens over benzeen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor de mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dienst als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
  • Criteriadocument fenol

   van Koten-Vermeulen JEM; van der Heijden CA; van Leeuwen FXR; Huldy HJ; Besemer AC; Lanting RW; Ros JPM; Canton JH; Heijna-Merkus E; Bergshoeff G; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof fenol. Het dient ter onderbouwing van een kwaliteitseis voor de buitenlucht van deze stof.<br>
  • Integrated Criteria Document Benzene

   Slooff W; Bresser AHM; Canton JH; Knaap AGAC; Knoop J; Kool HJ; Maas RJM; Minderhoud A; van Noort PCM; Ros JPM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1988-02-29)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof benzeen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.<br>
  • Ontwerp-basisdocument benzeen

   Sloof W; Bresser AHM; Besemer AC; Blokzijl PJ; Canton JH; van Gemert Lj; Huldy HJ; Huijgen C; Knaap AGAC; Knoop J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-07-31)
   Onderhavig document omvat gegevens over benzeen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en -routes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>
  • Ontwerp-basisdocument cadmium

   Ros JPM; Slooff W; de Boer KF; Canton JH; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Janus JA; Knaap AGAC; Knoop J; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-07-15)
   Onderhavig document omvat gegevens over cadmium inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties voor de mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderszijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen m.b.t. reductie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingbeleid.<br>