• Integrated Criteria Document Cadmium

      Ros JPM; Slooff W; van Apeldoorn ME; de Boer KF; Canton JH; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Janus JA; Knaap AGAC; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1988-05-31)
      Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof cadmium ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.<br>