• Onderzoek betreffende de toepassing van alternatieve oxidatie- desinfectie-methoden bij de bereiding en distributie van drinkwater

      Hrubec; J.; Hart; M.J.'t; Kool; H.J.; Marsman; P. (1984-12-31)
      De resultaten van het onderzoek naar de toepassing van Cl-2, ClO-2, O-3 en UV-bestraling hebben aangetoond dat uit het oogpunt van het voorkomen van vorming van schadelijke reactie produkten tijdens de waterbehandeling de UV-bestraling de voorkeur verdient omdat hierbij geen veranderingen in de chemische samenstelling en in de mutagene activiteit optreden. Voor de veiligheidsdesinfectie van het drinkwater met een laag gehalte aan organische stoffen biedt de toepassing van lage doseringen van ClO-2 een geschikt alternatief omdat hierbij geen verhoging van de mutageniteit werd gevonden en weinig of geen gehalogeneerde organische stoffen en chloriet werden gevormd. Bij de transport desinfectie met hoge ClO-2 doseringen werd de mutageniteit wel verhoogd en tevens kunnen hierbij vrij hoge chlorietconcentraties ontstaan.