• Pentachloorfenol in humane lever

      Goewie; C.E.; Broek; H.H. van den; (1986-10-31)
      32 monsters humane lever zijn onderzocht op pentachloorfenol (PCP), met behulp van een nieuwe methode, gebruik makend van HPLC met electronen- inaanvangdetectie. In vier van de monsters kon in verband met een optredende storingspiek geen kwantitatieve meting worden gedaan. Pentacloorfenol werd in alle andere monsters aangetoond. De mediaanwaarde was 13,5 u,g/kg, de gemiddelde waarde was 17,0 u,g/kg.