• Integrated Criteria Document Toluene

   Slooff W; Blokzijl PJ (eds); Beugelink GP; Canton JH; Eerens HC; Gestel CAM van; Heijden VCA van der; Heijna-Merkus E; Janssen JMPC; Matthijsen AJCM; et al. (1988-07-31)
   Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stof tolueen ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.
  • Ontwerp-basisdocument tolueen

   Slooff W; Blokzijl PJ; Beugelink GP; Canton JH; Eerens HC; van Gestel CAM; van der Heijden CA; Heijna-Merkus E; Janssen PJCM; Matthijsen AJCM; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1987-09-30)
   Onderhavig document omvat gegevens over tolueen inzake de bronnen en het verspreidingspatroon (bodem, water, lucht, biota), de risico's op basis van afweging van blootstellingsconcentraties en blootstellingsroutes enerzijds en schadelijke concentraties voor mens, (onderdelen van) ecosystemen en materialen anderzijds, en de technische mogelijkheden en economische gevolgen met betrekking tot reduktie van deze risico's. Deze informatie dient als wetenschappelijke basis voor het formuleren van het effectgericht normstellingsbeleid.<br>