• Three years of surveillance of invasive infections by Haemophilus influenzae after introduction of immunisation in the National Immunisation Programme

      Veldhuijzen IK; Conyn-van Spaendonck MAE; Suijkerbuijk AWM; van Alphen L; Dankert J; CIE; Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriele Meningitis (RBM) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMNederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriele Meningitis (RBM), 1997-10-31)
      Ter voorkoming van sterfte, morbiditeit en blijvende schade als gevolg van invasieve Hib-infecties heeft de Gezondheidsraad geadviseerd vaccinatie tegen Hib in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen, hetgeen in 1993 is gerealiseerd. Vaccinatie wordt aangeboden aan alle kinderen geboren sinds 1 april 1993. Om de effectiviteit van deze immunisatie te beoordelen is surveillance geindiceerd. In dit rapport over de surveillance van invasieve infecties door Haemophilus influenzae (Hi) door het Nederlands Surveillance-Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) en het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriele Meningitis (RBM) in de periode 1994-1996 wordt het voortschrijdende effect van Hib vaccinatie duidelijk. Het aantal gevallen van invasieve Hi-infectie was 179 in 1994, 68 in 1995 en 40 in 1996. Dit betekent een belangrijke vermindering vergeleken met de geschatte aantallen van voor de start van vaccinatie. De daling vond plaats bij alle klinische ziektebeelden. Een verschuiving in de leeftijdsverdeling vond plaats, wat verklaard kan worden door de geleidelijke invoering van immunisatie vanaf april 1993. In 1994 manifesteerde nog drie kwart van de invasieve Hi-infecties zich als meningitis, in 1996 was dit nog de helft van het totale aantal aan het RBM gerapporteerde gevallen. Vanaf 1 januari 1995 werd de casus-definitie voor de NSCK surveillance veranderd naar invasieve Hi-infecties ongeacht het serotype. Als gevolg hiervan werd het ook mogelijk om invasieve Hi-ziektebeelden veroorzaakt door niet serotype b stammen te bestuderen. Serotypering werd door het RBM verricht bij alle ingestuurde stammen. Het deel van de gevallen in het NSCK systeem waarbij serotypering plaatsvond steeg van 84% in 1994 tot ruim 90% in 1996. De gegevens van het RBM tonen een duidelijke daling in het deel van de invasieve Hi-infecties veroorzaakt door serotype b. Zeven gevallen van echt vaccin-falen, 4 van schijnbaar- en 2 van mogelijk vaccin-falen werden geregistreerd. In de toekomst zal het RBM verdere immunologische gegevens verzamelen voor de evaluatie van gevallen van vaccin-falen.<br>