• Evaluatie van dataviewers voor ruimtelijke (GIS) en niet-ruimtelijke data

      Kragt FJ; Dagelet CJ; van den Berg J; Lips F; van der Maas CWM; van Oorschot M; Evers HW; Dekkers ALM; LWD (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1998-02-28)
      In sector 5 Milieuonderzoek van het RIVM bestaat een algemene behoefte aan tools, die de toegankelijkheid van vaak centraal opgeslagen ruimtelijke (ARC/INFO) en niet-ruimtelijke gegevens (INGRES) voor informatici en niet-informatici vergroten. Dit rapport beschrijft de evaluatie van tools voor het raadplegen door niet-informatici van ruimtelijke en niet-ruimtelijke gegevens en doet aanbevelingen welke het meest geschikt zijn. Advies niet-ruimtelijke viewers: voornamelijk vanwege de reeds hoge penetratiegraad van de MS-producten, de laagdrempelige instap voor zowel gebruiker als beheerder en de geringere kosten hebben MS-Excel en MS-Access de voorkeur als niet-ruimtelijke viewer.Advies ruimtelijke viewers: gebruik voorlopig MapScape als echte viewer (het pakket is al betaald inclusief de GeoLib-library), maar volg de ontwikkelingen van ArcExplorer, MapCafe en BasisGIS. Indien ArcExplorer en MapCafe in de toekomst de vereiste functionaliteit hebben, hebben zij het grote voordeel een standaardpakket te zijn.<br>