• Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1994

   Dael K van; Blom WF; Geurts OP; Miedema HJ; Vorrink J; LAE; AOO; IPO; SCG; VVAV (Afval Overlegorgaan AOORijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVMVereniging van Afvalverwerkers VVAVNV Service Centrum Grondreiniging SCGInter Provinciaal Overleg IPO, 1995-06-08)
   Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1994 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1993, 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 12000 kton, verbrand 2700 kton, gecomposteerd 1200 kton en in puinbrekers verwerkt 7500 kton.
  • Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1995

   Dael K van; Blom WF; Geurts OP; Miedema HJ; Vorrink J; LAE; AOO; IPO; SCG; VVAV (Afval Overlegorgaan AOORijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMVereniging van Afvalverwerkers VVAVNV Service Centrum Grondreiniging SCGInter Provinciaal Overleg IPO, 1996-07-31)
   Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1995 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1994, 1993, 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 9800 kton, verbrand 2900 kton, gecomposteerd 1500 kton en in puinbrekers verwerkt 8400 kton.
  • Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 1995

   Dael K van; Blom WF; Geurts OP; Miedema HJ; Vorrink J; Afval Overlegorgaan AOO; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM; Vereniging van Afvalverwerkers VVAV; NV Service Centrum Grondreiniging SCG; Inter Provinciaal Overleg IPO; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-07-31)
   This report presents a survey on the amounts of waste processed by compost installations, demolition waste crushers, waste incinerators and landfills in the Netherlands in 1995. The results were obtained from an inventory based on a questionnaire organised by the Working Group on Waste Registration, in which several interest groups participate. This enquiry, which has been held for several years now, has resulted in steadily increasing response. Additional information such as administrative and technical data on individual installations is also presented. The total processed amounts from the inventory are: on landfills 9800 kton, incinerated 2900 kton, composted 1500 kton, and in crushers 8400 kton.
  • Afvalverwerking in Nederland. Gegevens 1993

   Dael K van; Blom WF; Geurts OP; Miedema HJ; Vorrink J; LAE; AOO; IPO; SCG; VVAV (Afval Overlegorgaan AOORijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVMVereniging van Afvalverwerkers VVAVNV Service Centrum Grondreiniging SCGInter Provinciaal Overleg IPO, 1994-11-30)
   Dit rapport presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1993 zijn gestort, verbrand, gecomposteerd en verwerkt bij puinbrekers. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Bij de analyse zijn resultaten meegenomen van 1992 en, waar mogelijk, van 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn alsvolgt verdeeld over de verwerkingswijzen: gestort 13000 kton, verbrand 2900 kton, gecomposteerd 880 kton en in puinbrekers verwerkt 6600 kton. Vergelijking met voorgaande jaren wijst uit dat: de hoeveelheid gestort nauwelijks gewijzigd is t.o.v. 1992 en 1991 ; er ca. 14% meer afval verbrand is dan in 1992 ; de hoeveelheid gecomposteerd GFT in drie jaren bijna is verdrievoudigd ; het aanbod bij puinbrekers nagenoeg is gelijk gebleven en de totale hoeveelheid gestort, verbrand en gecomposteerd afval de laatste drie jaren naganoeg niet veranderd is.
  • Afvalverwerking in Nederland; gegevens 1996

   Dael K van; Nagelhout D; Geurts OP; Miedema HJ; Vorrink J; LAE; AOO; IPO; SCG; VVAV (Afval Overlegorgaan AOOVereniging van Afvalverwerkers VVAVNV Service Centrum Grondreiniging SCGInter Provinciaal Overleg IPO, 1997-07-31)
   Dit rapport van de Werkgroep Afvalregistratie presenteert een overzicht van de hoeveelheden afval die in 1996 zijn gestort, verbrand en gecomposteerd. Voor het opstellen van dit overzicht zijn gegevens verzameld van inrichtingen die vallen onder het regime van de Wet Milieubeheer. Het storten op eigen terrein is niet meegenomen. Bij de analyse zijn de resultaten meegenomen van 1995, 1994, 1993 en soms ook 1992 en 1991. Een uitgebreide set gegevens is in tabelvorm in bijlagen gepresenteerd. De verwerkte hoeveelheden zoals deze uit de inventarisatie resulteren zijn als volgt verdeeld: gestort (incl. toepassing op stortplaatsen) 8500 kton, verbrand 3600 kton, gecomposteerd GFT 1500 kton.