• Bijlagenrapport LMM in de kleiregio 1996-2008

      Lukacs S; van den Ham A; Daatselaar C; CMM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMLEI, 2012-08-23)
      N.B.: Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680717024-A Uit onderzoek van het LEI en het RIVM blijkt dat van 1996 tot en met 2008 gemiddeld genomen minder meststoffen minder meststoffen op landbouwbedrijven in de kleiregio zijn gebruikt (RIVM rapport 680717024A/2012). De data waarop dit onderzoek is gebaseerd zijn apart opgenomen in dit bijlagenrapport. Dit rapport bevat daarnaast enkele achtergronddocumenten over de berekeningsmethoden van de landbouwpraktijk.