• Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in oppervlaktewater (samenvattend rapport over 1983)

      Wammes; J.IJ.; Wegman; R.C.C.; Janssens; H.; Rieffe; D.W. (1985-08-15)
      In het meetprogramma van 1983 werd de sombepaling van aromatische amines vervangen door een bepaling van de individuele componenten. De gehalten aan EOS in de Westerwoldse Aa waren in 1983 beduidend lager dan in 1982. De gehalten in Friesland waren evenals in 1982 laag. Hoge gehalten aan EOCl werden aangetoond in de Vuurtocht te Creil. Triadimefon werd aangetoond in de Luttelgeestervaart en in de Ensertocht. Evenals in 1982 lagen de gehalten in de A.Paulownapolde op een hoge niveau dan die van andere meetplaatsen in Nederl. Carbendazim werd tot in hoge concentraties aangetoond. Evenals bij andere meetpunten werd ook hier in alle monsters aniline aangetroffen. Het gehalte aan 2,4,5-trichloorfenol was in A.Paulownapolder 2 verhoogd t.o.v. 1982. In Zuid-Holland werden hoge gehalten aan cholinesteraseremmers frequent gemeten. Quintozeen, triadimefon en carbendazim werden af en toe aangetroffen. Van de onderzochte fenyl- en fenoxycarbonzuren werd alleen dicamba eenmaal aangetroffen.