• Chemische contaminanten in moedermeld. Deelrapport 5: Polygechloreerde biphenylen. (PCB-congeneren)

      Wegman; R.C.C.; Berkhoff; C.J.; (1986-12-31)
      68 Monsters moedermelk verzameld via kraamcentra in Nederland, zijn onderzocht op polychloorbifenylen (PCB's). In tegenstelling met eerder in Nederland uitgevoerde onderzoeken werd gebruik gemaakt van de bepalingsmethode van de individuele PCB-congeneren. Voor de zogenaamde indicatorcongeneren. Voor de 7 zogenaamde indicator-congeneren werden de volgende mediaanwaarden in ug/kg op vetbasis aangetroffen: 2,4,4'- trichloorbiphenyl (no. 28): 9.4; 2,2', 5,5'-tetrachloorbiphenyl (no. 52): minder dan 1.0 ; 2,2', 4,5,5'-pentachloorbiphenyl (no. 101): 9.2 ; 2,3', 4,4', 5-pentachloorbephenyl (no. 118): 39 ; 2,2', 3,4,4', 5'- hexachloorbiphenyl (no. 138): 120 ; 2,2', 4,4', 5,5'-hexachloorbiphenyl (no. 153): 110 en 2,2', 3,4,4', 5,5'-heptachloorbiphenyl (no. 180): 68. Het analyseprogramma omvatte een 20-tal PCB-congeneren, echter in de gaschromatogrammen van de moedermeldmonsters werden bovendien een 10- tal onbekende belangrijke PCB-congeneren aangetroffen, die nader onderzocht