• Chloride, alkali- en aardalkalimetaal opneming via de voeding; resultaten van 201 duplicaten van 24-uurs voeding

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de (1985-04-30)
   Onderzocht werden 201 duplicaten van evenzovele 24-uurs voedingen op gehalte aan chloride, natrium, kalium, calcium, magnesium, rubidium en lithium en hieruit werd de opname van deze elementen per persoon en per etmaal berekend. De gemiddelde opname bedroeg voor chloride 5,08 gram, voor natrium 3,24 gram, voor kalium 2,95 gram, voor calcium 0,934 gram, voor magnesium 0,289 gram, voor rubidium 2,97 milligram en voor lithium 20,2 microgram. De opname aan keukenzout blijkt gemiddeld lager dan verwacht, terwijl de kaliumopneming goed overeenkomt met literatuurgegevens. De magnesium voorziening blijkt aan de krappe kant ; de calciumopneming daarentegen is gemiddeld hoger dan de 300 mg aanbevolen door de Voedingsraad. Voor slechte een voeding werd een overschrijding van de ADI voor lithium gemeten; voor rubidium was er geen ADI-overschrijding.
  • Gehalte aan keukenzout, natrium en kalium van aardappelprodukten, beschuit, roggebrood en vleeswaren

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de; Wilbers; A.A.M.M.; Ooik; A.van; Zuydendorp; J. (1984-10-15)
   Van 100 monsters aardappelprodukten, 26 monsters beschuit, 24 monsters roggebrood en 51 monsters vleeswaar werd het gehalte bepaald aan keukenzout, natrium en kalium. Gebleken is dat natriumzouten op ruime schaal worden toegevoegd bij de produktie van vleeswaren en sommige aardappelprodukten. Vleeswaren bevatten gemiddeld 3,32% (m/m) keukenzout waarbij opvalt dat voor de monsters spek uit deze groep dit gemiddelde zelfs boven de 4% m/m ligt. Van alle onderzochte produkten is voor vleeswaren het gemiddeld keukenzoutgehalte het hoogst. Het gemiddelde gehalte aan kalium gemeten voor aardappelen, potato chips en patates frites is aanmerkelijk lager dan vermeld voor deze produkten in de Nederlandse Voedingsmiddelentabellen. Aanzienlijk hoger dan verwacht op grond van voornoemde tabellen ligt daarentegen het gemiddeld gemeten gehalte aan natrium van Gelderse rookworst en spek. De gehalten aan keukenzout, natrium en kalium van roggebrood en beschuit komen overeen met hetgeen verwacht op grond van de literatuur.
  • Natrium, kalium, calcium, magnesium en keukenzout in noten, specerijen en kruiden

   Vaessen; H.A.M.G.; Kamp; C.G.van de (1985-01-31)
   Resultaten worden beschreven van het onderzoek van 26 monsters noten en 41 monsters specerijen en kruiden op gehalte aan natrium, kalium, calcium en magnesium. Gemeten werden deze elementen met vlam-AAS na ontsluiten van de waar in een drukvat. Het gehalte aan natrium in ongepelde noten, specerijen en kruiden blijkt laag te zijn en gewoonlijk minder dan 0,1% te bedragen. Sommige samengestelde produkten daarentegen bijvoorbeeld brosnoten, Shangai-noten, knabbelnoten, mosterd, kerrie Madras, chilipoeder en Sambal Oelek bevatten veel natrium als toegevoegd keukenzout ; gehalten van 1,76 tot 12,9% keukenzout werden gemeten. M.u.v. sojanoten werden voor alle andere produkten uit de groep "noten" gehalten aan kalium gemeten van 0,4 tot 0.7% Hoog in kaliumgehalten zijn droge peterselie en selderij met resp. 5.0 en 5,1% van dit element. Hoge calcium- en magnesiumgehalten werden gemeten in droge bladkruiden nl. resp. van 1,20 tot 2,42% en van 0,183 tot 0,690%.