• Samenvatting en beoordeling van onderzoeksgegevens betreffende de schadelijke bijwerkingen van dapson

      Voogd; C.E.; Klingeren; B. van; Heijden; C.A. van der; (1986-08-31)
      Behoudens voor Mycobacterium leprae moet dapson als een matig anti microbieel werkzame stof worden beschouwd, die echter ook bij de behandeling van mastitis bij het rund wordt toegepast. Dapson heeft ook een immunomodulerende werking en vindt hierom toepassing bij de therapie van dermatitus herpetiformis. De LD 50 voor de mens ligt vermoedelijk bij 4 a 5 gram. Bij langdurige toediening van 200 a 400 mg per dag of meer, kunnen hematologische en neurotoxische bijwerkingen optreden. Met dapson is geen mutagene werking aangetoond. Bij proefdieren induceert dapson bij mannelijke ratten (2 jaar 600 en 1200 mg/kg voeder) milt tumoren. Voor vrouwelijke ratten en muizen van beide geslachten is on voldoende bewijs voor carcinogeniteit. Bij epidemiologische onderzoekingen bij leprapatienten is geen vehoogde tumorincidentie gevonden. Dapson kan vooralsnog niet worden beschouwd als een stof die voor de mens carcinogeen is. De kans op intoxicaties bij de mens van dapson residuen in vlees en zuivelprodukten is verwaarloosbaar klein.