• Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register

   Peek CJ; Broek I van den; Droge R; Guis B; Baas C; van Huet B; van Hunnik OR; Broek I van den; DMO; MIL (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2017-08-15)
   In this technical report RIVM describes the updated methods that The Netherlands Pollutant Release and Transfer Register uses to calculate the emissions of contaminated substances into the air from the Industry, Energy Generating and Waste Processing sectors. Due to international treaties, such as the Kyoto protocol, the EU Emissions Ceiling (NEC Directive) and the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), the Netherlands is obliged to always report in accordance with the most recent scientific insights regarding the emission of greenhouse gases, acidifying pollutants and substances related to large-scale air pollution. This description is used to substantiate the reported emissions. This report is targeted at the national and international reviewers that validate Dutch reports to the EU and UN.
  • Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register

   Dröge R; Peek CJ; Montfoort JA; van der Maas CWM; Guis B; Baas C; van Hunnik OR; van den Berghe ACWM; L&E; M&V (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2016-09-27)
   In deze technische rapportage staat de methoden beschreven waarmee de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot van verontreinigende stoffen naar de lucht berekent vanuit de sectoren Industrie, Energieopwekking en Afvalverwerking. Dit om de uitstoot in internationaal verband goed onderbouwd te rapporteren, in het kader van bijvoorbeeld het Kyoto-protocol en de EU Emissieplafonds (NEC). Doelgroep voor deze rapportage zijn de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.
  • Onderzoek naar de invloed van matriumbromide bij menselijke vrijwilligers III

   Sangster B; Blom JL; Baas C; Loeber JG; Rauws AG (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1986-10-31)
   Uit het onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat in de gebruikte doseringen van 0,4 en 9 mg Br- kg-1 dag-1 gedurende drie menstruele cycli bij vrouwen geen endocriene effecten zijn waargenomen. Voor wat betreft de invloed op het centrale zenuwstelsel moet worden geconcludeerd dat in een dosering van 9 mg Br- kg-1 dag-1 effecten werden waargenomen, die overigens medisch biologisch gezien, van geringe betekenis zijn en dat in een dosering van 4 mg Br- kg-1 dag-1 geen effecten zijn waargenomen. Deze laatste dosis kan derhalve worden beschouwd als een dosis zonder effect. Doel van het onderzoek: normen met betrekking tot bromide in de voeding vast te stellen, gebaseerd op waarnemingen bij mensen.<br>