• Berekening van het effect van klein chemisch afval op de huidige afvalverwijderingsmethoden. (deelproject 4 van het project Klein Chemisch Afval)

   Kooper; W.F.*; Meijer; P.J.; Schot; F.J.van der*; Tubergen; J.van*; Ven; B.L.van der; et al. (1985-06-30)
   Ter voorbereiding en onderbouwing van een te ontwikkelen beleid aangaande een inzamelstructuur voor klein chemisch afval, wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. In deze studie is deelproject 4 aan de orde, zijnde een berekening van de invloed van klein chemisch afval op de vracht aan in deelproject 3 geselecteerde prioritaire stoffen op de huidige afvalverwijderingsmethoden. Gebleken is dat de vracht c.q. emissie van een aantal metalen zal kunnen afnemen van 10-75% en de uitstoot van enkele organische verbindingen (o.m. PCB) volledig kan worden teruggedragen. Dit geldt bij 100% kca inzameling. Het effect is te gering om voorgenomen emissie beperkende maatregelen achterwege te laten. Gezien de uitgangspunten dienen de resultaten met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd te worden.
  • Inventarisatie van kleine hoeveelheden (< 20 ton/jaar) chemisch afval en probleemstoffen naar soorten en bronnen van ontstaan (deelproject 3 van het project Klein Chemisch Afval)

   Anthonissen; I.H.; Bremmer; H.J.; Meijer; P.J.; Ven; B.L.van der; Weide; S.F.van der* (1985-05-31)
   Ter voorbereiding en onderbouwing van een te ontwikkelen beleid aangaande een inzamelstructuur voor klein chemisch afval, wordt een aantal deelprojecten uitgevoerd. In deze studie is deelproject 3 aan de orde. Dit betreft een inventarisatie van het klein chemisch afval. Als ingang voor de inventarisatie is gekozen voor de invalshoek "afvalcategorieen". Een twintigtal afvalcategorieen is gedefinieerd en met behulp van beschikbare literatuur en raadpleging van deskundigen, is getracht om de benodigde gegevens te vergaren. Het totaal aan klein chemisch afval dat niet via de juiste wijze wordt verwijderd bedraagt ca.230.000 ton/jaar. Belangrijke categorieen zijn: spuitafval 5000 t/j ; verfafval (part.) 1400 t/j; verfafval (bouw) 1900 t/j ; afvalolie emulsies 45000 t/j ; afvalolie (part.) 10000t/j ; boor- en snijolie 2000 t/j ; batterijen (part.) 4000 t/j ; accu's 4500 t/j ; gasontladingslampen 4000 t/j ; asbest 4500 t/j ; PVC (part.) 40000 t/j ; apparaten 50000 t/j ; leerafval 35000 t/j.