• Vogelvluchtverkenning Papier- en Papierwarenindustrie

      Loonstra; S.; Ven; B.L. van der*; Meijer; P.J.; Meiling; K. (1986-04-30)
      Het rapport geeft een globaal overzicht van de afvalstromen in de bedrijfsklasse: Papier- en Papierwarenindustrie. De totale hoeveelheid afvalstoffen bedraagt 405.000 ton (in 1982). 54% hiervan bestaat uit papier- en kartonafval (220.000 ton). Van de totale hoeveelheid afvalstoffen wordt ongeveer de helft gestort of verbrand. Deze 210.000 ton bestaat voor een groot deel uit slib (dus water): ca. 130.000 ton. Van de papierafvallen wordt ca. 80% intern of extern hergebruikt. De overige 20% wordt gestort of verbrand. Het streven naar vergroting van de Nederlande houtproduktie, ook voor de papierindustrie en een grotere inzet van oud papier zullen leiden tot een grotere afvalstroom.