• Totale beta- en gamma-activiteit van luchtstof. Resultaten in het jaar 1984

   Dongen; R.van; Lunenburg; A.P.P.A.van (1985-08-07)
   In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de totale niet kortlevende beta- en gamma-activiteit van luchtstof, bemonsterd bij het KNMI te De Bilt gedurende het jaar 1984. Ter illustratie is van iedere maand een netto week-gamma-spectrum weergegeven. De gemiddelde beta- en gamma-activiteit van luchtstof bedroeg in 1984 respectievelijk 0,48 mBq en 1,50 x 10-4 gamma-fotonen/sec per m3 lucht. Deze activiteitswaarden zijn vrijwel gelijk aan die van het laatste halfjaar van 1983. Als gevolg van de optredende statistische fluctuaties en de overheersende aanwezigheid van 7-Be als natuurlijk activeringsprodukt, waren in deze periode gammaspectrometrisch geen splijtingsprodukten aan te tonen. De gemiddelde waarde van de berekende verhouding tussen de wekelijkse gamma- en beta-activiteiten bedroeg in dit jaar 0,32 + 0,11 gamma- fotonen/beta-desintegratie.
  • Totale kunstmatige beta- en gamma-activiteit van luchtstof. Resultaten in de periode van januari t/m juni 1983

   Dongen; R.van; Lunenburg; A.P.P.A.van (1984-12-17)
   In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de totale niet kortlevende beta- en gamma-activiteit van luchtstof, bemonsterd bij het KNMI te De Bilt gedurende de maanden januari t/m juni 1983. Ter illustratie is van iedere maand een netto week-gamma-spectrum weergegeven. De gemiddelde beta- en gamma-activiteit van lucht in het eerste halfjaar van 1983 bedroeg resp. 0,27 mBq/m3 en 0,89 x 10-2 gamma-fotonen/min/m3 lucht. Deze activiteitswaarden zijn duidelijk lager dan die in het laatste halfjaar van 1982. Als gevolg van optredende statistische fluctuaties en de overheersende aanwezigheid van 7Be als natuurlijk activeringsprodukt, waren in deze periode gamma-spectrometrisch geen splijtingsprodukten aan te tonen. De gemiddelde waarde van de berekende verhoudingen tussen de wekelijkse gamma- en beta-activiteiten bedroeg in dit half jaar 0,45 + 0,11 gamma-fotonen/beta-desintegratie.
  • Totale kunstmatige beta- en gamma-activiteit van luchtstof. Resultaten in de periode van juli t/m december 1983

   Dongen; R.van; Lunenburg; A.P.P.A.van (1984-12-17)
   In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de totale niet- kortlevende beta- en gamma-activiteit van luchtstof, bemonsterd bij het KNMI te De Bilt gedurende de maanden juli t/m december 1983. Ter illustratie is van iedere maand een netto week-gamma-spectrum weergegeven. De gemiddelde beta- en gamma-activiteit van lucht in het tweede halfjaar van 1983 bedroeg resp. 0,50 mBq/m3 en 1,09 x 10-2 gamma-fotonen/min/m3 lucht. In vergelijking met het voorgaande half jaar betekenen deze waarden een toename van de luchtactiviteit tot vrijwel hetzelfde niveau als in 1982. Ook in deze periode waren geen splijtingsprodukten aan te geven a.g.v. de optredende statistische fluctuaties en de overheersende aanwezigheid van 7-Be als natuurlijk activeringsprodukt. De gemiddelde waarde van de berekende verhoudingen tussen de wekelijkse gamma- en beta-activiteiten bedroeg in dit halfjaar 0,38 + 0,17 gamma-fotonen/beta-desintegratie.