• Bepaling van imipramine en desipramine in hondeplasma met behulp van gaschromatografie en stikstofgevoelige detectie

      Groot; G.de; Grotenhuis-Mullenders; A.M.L.J. (1985-03-31)
      In dit rapport wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling van het tricyclisch antidepressivum imipramine en zijn farmacologisch actieve metaboliet desipramine in hondeplasma. Kwantificering vindt plaats met gaschromatografie en stikstofgevoelige detectie. Een ander tricyclisch antidepressivum, clomipramine, is interne standaard. De drie stoffen worden door middel van een alkalische extractie uit plasma geisoleerd na een voorafgaande verwijdering van plasma-eiwitten en -lipiden door middel van een tweevoudige zure extractie met hexaan/iso-amylalkol (98/2). De extractie-opbrengst van imipramine is 91%, die van desipramine 81%. De relatieve standaardfout van de calibratielijnen is 2,4-4% voor imipramine en 2,4% voor desipramine. De beschreven methode is toegepast bij het onderzoek bij de hond naar de pathofysiologie en de behandeling van een intoxicatie door imipramine (project 348101).