• Nitraat en sulfaat in het reine water van de Nederlandse grondwaterpompstations (1968-1985)

      Dijk-Looyaard; A.M. van; Fonds; A.W. (1987-01-31)
      In opdracht van de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid worden door het RIVM jaarlijks alle drinikwaterpompstations bemonsterd. I.v.m. de stijgende nitraat- en sulfaatconcentraties van het grondwater en de problemen die dit oplevert voor de drinkwatervoorziening, zijn de gegevens van het meetnet betreffende deze parameters geinventariseerd vanaf 1968 tot 1986. Indien de stijging van de nitraat- en sulfaatconcentraties ongewijzigd blijft, dan zal voor het jaar 2000 bij 9 pompstations de nitraatnorm van 50 mg/l worden overschreden en bij 1 pompstation de sulfaatnorm van 150 mg/l. Voor het jaar 2080 zijn dat er 19 resp. 13. Aangezien bij 5 pompstations zowel de norm voor nitraat als sulfaat wordt bereikt voor 2080, bedraagt het totaal aantal "probleempompstations" 27. (ca. 12%).