• Verslag van het inspectiebezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene te Bilthoven

      Donk; H.J.M.van de; Dorpema; J.W.; Jong; A.J.de (1984-05-03)
      De bereiding van vaccins en sera door het RIVM heeft als belangrijkste kenmerk dat het voortkomt uit onderzoek in bij deze bereiding direct betrokken labs. Deze benadering laat enerzijds veel ruimte voor creativiteit (produktontwikkeling) en flexibiliteit (produktplanning). Anderzijds moet worden geconstateerd dat de afwezigheid van een industriele - primair op produktie en afzet gerichte - structurering belemmerend werkt op de introductie en toepassing van voornoemde inductieve kwaliteitsbewaking. Als gevolg hiervan is de bereiding in het RIVM niet voldoende gestandaardiseerd en uitgebalanceerd, hetgeen kan worden afgelezen aan zowel de personele, ruimtelijke als organisatorische structuur (versnippering van ruimten en activiteiten). Het kwaliteitsbewakings-beleid heeft vooral een repressief karakter, d.w.z. eerst nadat fouten zijn geconstateerd, vindt opsporing en analyse plaats (i.e. deductief kwaliteitsbeleid). Dit laatste is een arbeids- en kosten-intensief proces.